ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายธวัช ใจเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/07/2011
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 772472
Page Views 972446
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
                                       วิสัยทัศน์ (VISION)
 
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย  ครูเป็นครูมืออาชีพ การบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อให้บรรลุประสิทธิผล