ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ขอเชิญร่วมงานแสดงมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาส เกษียณอายุราชการของ ผอ.ธวัช ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ *สน
(ประกาศ)แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
 
       ด้วย นายธวัช ใจเย็น ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2565 ตลอดเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งท่านได้สร้างคุณูปการอย่างยิ่งให้กับโรงเรียนในการริเริ่ม พัฒนา สร้างอาคารเรียน อาคารเอนกประสงค์ ห้องประชุม ห้องน้ำ กิจกรรมสภานักเรียน โครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 
       โรงเรียนจึงได้กำหนดจัดงานมุทิตาจิตให้แก่ท่าน ในวันที่ 23 กันยายน 2565
            -  ภาคเช้ามีพิธีทำบุญ บายศรีสู่ขวัญ การแสดงของนักเรียน มอบของที่ระลึก 
            - ภาคกลางคืนมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน การแสดงของคณะครูและมีดนตรีเล่นตลอดงาน
 
       ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองแต่ละห้องให้การสนับสนุนซื้อโต๊ะจีนและเข้าร่วมงานมุทิตาจิต ในราคาโต๊ะละ 2,500 บาท (1 โต๊ะมี 8 ที่นั่ง) ท่านสามารถซื้อยกโต๊ะ หรือรวมกันซื้อกับผู้ปกครองท่านอื่นๆ โดยแจ้งกับครูประจำชั้น ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 เพื่อโรงเรียนจะได้สรุปยอดโต๊ะและสั่งจอง
 
       ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2565,20:15   อ่าน 34 ครั้ง