ภาพกิจกรรม
คณะครูเข้าอบรมการจัดทำ แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา (ปพ.5) ปีการศึกษา 2565

โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2565,17:18   อ่าน 41 ครั้ง