ภาพกิจกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2565,17:23   อ่าน 42 ครั้ง