ภาพกิจกรรม
เมื่อวันที่ 15 -​16 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้ามาให้บริการตัดผมฟรี แก่นักเรียนโรงเรียนวัดจุกกะ
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2565,11:20   อ่าน 29 ครั้ง