ภาพกิจกรรม
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Thungsukla Open House ณ โรงเรียนทุ่งสุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” โดยภายในกิจกรรมมีซุ้มของสถานบันการศึกษาต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการแข่งขันทักษะวิชาการในแต่ละกลุ่มสาระกา
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,10:44   อ่าน 11 ครั้ง