ภาพกิจกรรม
การทดสอบเพื่อประเมินผลความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 โรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ได้ดำเนินการสอบ RT การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2566,11:54   อ่าน 36 ครั้ง