ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายธวัช ใจเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/07/2011
ปรับปรุง 20/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 785166
Page Views 992449
คณะผู้บริหาร

นายธวัช ใจเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางรวีพลอย รุ่งคล้ายอ้น
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางวัชรินทร์ อินธิมา
หัวหน้างานบริหารงานงบประมาณ

นางสาวอุษณีย์ พรหมสวัสดิ์
หัวหน้างานบริหารงานวิชาการ

นางสาวจันทร์แสง ว่องไว
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางทัศนีย์ ปาละ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน