ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางธัญญ์ฐิตา โชติธนินจำรัส
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางวัชรินทร์ อินธิมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2