กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปทุมทิพย์ บุญมา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นายเกียรติศักดิ์ ภูปาทา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3