ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายธวัช ใจเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/07/2011
ปรับปรุง 21/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 772451
Page Views 972425
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.6/2 (อ่าน 36) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.6/1 (อ่าน 42) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.5/2 (อ่าน 59) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.5/1 (อ่าน 52) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.4/2 (อ่าน 41) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.4/1 (อ่าน 52) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.3/2 (อ่าน 26) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.3/1 (อ่าน 50) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.2/3 (อ่าน 27) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.2/2 (อ่าน 68) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.2/1 (อ่าน 22) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.1/3 (อ่าน 13) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.1/2 (อ่าน 13) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.1/1 (อ่าน 31) 31 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 39) 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 22) 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 54) 29 มี.ค. 60
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.6/2 (อ่าน 161) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.6/1 (อ่าน 138) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.5/2 (อ่าน 134) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.5/1 (อ่าน 137) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.4/2 (อ่าน 98) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.4/1 (อ่าน 83) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.3/2 (อ่าน 119) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.3/1 (อ่าน 123) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.2/3 (อ่าน 77) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.2/2 (อ่าน 68) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.2/1 (อ่าน 53) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1/3 (อ่าน 49) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1/2 (อ่าน 48) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1/1 (อ่าน 64) 18 ต.ค. 59