ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายธวัช ใจเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/07/2011
ปรับปรุง 20/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 785171
Page Views 992454
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.6/2 (อ่าน 69) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.6/1 (อ่าน 67) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.5/2 (อ่าน 88) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.5/1 (อ่าน 78) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.4/2 (อ่าน 87) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.4/1 (อ่าน 90) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.3/2 (อ่าน 54) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.3/1 (อ่าน 78) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.2/3 (อ่าน 64) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.2/2 (อ่าน 153) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.2/1 (อ่าน 38) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.1/3 (อ่าน 25) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.1/2 (อ่าน 34) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.1/1 (อ่าน 41) 31 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 55) 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 52) 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 97) 29 มี.ค. 60
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.6/2 (อ่าน 178) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.6/1 (อ่าน 155) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.5/2 (อ่าน 150) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.5/1 (อ่าน 151) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.4/2 (อ่าน 116) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.4/1 (อ่าน 101) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.3/2 (อ่าน 134) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.3/1 (อ่าน 137) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.2/3 (อ่าน 94) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.2/2 (อ่าน 89) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.2/1 (อ่าน 68) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1/3 (อ่าน 64) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1/2 (อ่าน 70) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1/1 (อ่าน 76) 18 ต.ค. 59