ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.6/3 (อ่าน 587) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.6/2 (อ่าน 569) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.6/1 (อ่าน 570) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.5/3 (อ่าน 599) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.5/2 (อ่าน 542) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.5/1 (อ่าน 824) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.4/4 (อ่าน 626) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.4/3 (อ่าน 706) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.4/2 (อ่าน 697) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.4/1 (อ่าน 638) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.3/4 (อ่าน 447) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.3/3 (อ่าน 490) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.3/2 (อ่าน 614) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.3/1 (อ่าน 450) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.2/4 (อ่าน 445) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.2/3 (อ่าน 460) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.2/2 (อ่าน 512) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.2/1 (อ่าน 483) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.1/4 (อ่าน 452) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.1/3 (อ่าน 569) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.1/2 (อ่าน 446) 30 มี.ค. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้นป.1/1 (อ่าน 458) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2543) 09 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2526) 09 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2526) 09 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2538) 09 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 4 (อ่าน 3402) 02 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 3 (อ่าน 3378) 02 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 2 (อ่าน 3381) 02 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 1 (อ่าน 3382) 02 มี.ค. 65
ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3364) 02 มี.ค. 65
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบห้องเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3354) 02 มี.ค. 65
ใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนวัดจุกกะเฌอ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3416) 15 ก.พ. 65
หนังสือสัญญามอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3375) 15 ก.พ. 65
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นป.6/4 (อ่าน 3908) 10 เม.ย. 64
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นป.6/3 (อ่าน 3869) 10 เม.ย. 64
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นป.6/2 (อ่าน 3849) 10 เม.ย. 64
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นป.6/1 (อ่าน 3845) 10 เม.ย. 64
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นป.5/3 (อ่าน 3925) 10 เม.ย. 64
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 ชั้นป.5/2 (อ่าน 3981) 10 เม.ย. 64