ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.6/2 (อ่าน 92) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.6/1 (อ่าน 82) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.5/2 (อ่าน 106) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.5/1 (อ่าน 93) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.4/2 (อ่าน 105) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.4/1 (อ่าน 108) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.3/2 (อ่าน 71) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.3/1 (อ่าน 90) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.2/3 (อ่าน 79) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.2/2 (อ่าน 214) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.2/1 (อ่าน 49) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.1/3 (อ่าน 34) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.1/2 (อ่าน 46) 31 มี.ค. 60
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559 ชั้นป.1/1 (อ่าน 53) 31 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 65) 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 104) 29 มี.ค. 60
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 (ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ) ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 131) 29 มี.ค. 60
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.6/2 (อ่าน 189) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.6/1 (อ่าน 169) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.5/2 (อ่าน 160) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.5/1 (อ่าน 161) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.4/2 (อ่าน 125) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.4/1 (อ่าน 113) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.3/2 (อ่าน 144) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.3/1 (อ่าน 151) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.2/3 (อ่าน 106) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.2/2 (อ่าน 100) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.2/1 (อ่าน 81) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1/3 (อ่าน 72) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1/2 (อ่าน 82) 18 ต.ค. 59
ผลคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ป.1/1 (อ่าน 88) 18 ต.ค. 59