ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายธวัช ใจเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/07/2011
ปรับปรุง 20/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 785167
Page Views 992450
ทำเนียบบุคลากร

นายธวัช ใจเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางวัชรินทร์ อินธิมา
ครู คศ.1

นางรวีพลอย รุ่งคล้ายอ้น
ครู คศ.1

นายอะหนุ่ย จันละบุตร
ครู คศ.2

นางสาวนภาภรณ์ สุดแสง
ครู คศ.1

นางสาววัลลภา ผิวอ่อน
ครู คศ.1

นางธัญญ์ฐิตา โชติธนินจำรัส
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์แสง ว่องไว
ครู คศ.1

นางอุษณีย์ พรหมสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายวุฒิพงษ์ พิมพ์ภักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารีลักษณ์ สำโรงแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ประภา บำรุงกิจวิทยา
ครูผู้ช่วย

นางสาววิลาวัลย์ วงค์จันทร์
ครูผู้ช่วย

นายชัยยัน อรชุน
ครูผู้ช่วย

นางปทุมทิพย์ บุญมา
ครูผู้ช่วย

นางทัศนีย์ ปาละ
ครูผู้ช่วย

นางรัชฎา เศิกศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนกนันท์ จบสัญจร
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภารัตน์ ปะนามะเก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฏฐธิดา สามหมอ
ธุรการ

นายมนตรี เครือนาค
พนักงานบริการ