ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากร

นายธวัช ใจเย็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าทำเนียบบุคลากร

นางฐิติชญา สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางวัชรินทร์ อินธิมา
ครู คศ.1

นางรวีพลอย รุ่งคล้ายอ้น
ครู คศ.1

นายอะหนุ่ย จันละบุตร
ครู คศ.2

นางสาวนภาภรณ์ สุดแสง
ครู คศ.1

นางสาววัลลภา ผิวอ่อน
ครู คศ.1

นางธัญญ์ฐิตา โชติธนินจำรัส
ครู คศ.1

นางสาวจันทร์แสง ว่องไว
ครู คศ.1

นางอุษณีย์ พรหมสวัสดิ์
ครู คศ.1

นายวุฒิพงษ์ พิมพ์ภักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอารีลักษณ์ สำโรงแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์ประภา บำรุงกิจวิทยา
ครูผู้ช่วย

นางสาววิลาวัลย์ วงค์จันทร์
ครูผู้ช่วย

นายชัยยัน อรชุน
ครูผู้ช่วย

นางปทุมทิพย์ บุญมา
ครูผู้ช่วย

นางทัศนีย์ ปาละ
ครูผู้ช่วย

นางรัชฎา เศิกศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนกนันท์ จบสัญจร
ครูผู้ช่วย

นางสาวนภารัตน์ ปะนามะเก
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฏฐธิดา สามหมอ
ธุรการ

นายมนตรี เครือนาค
พนักงานบริการ